Skip to main content

Klagevejledning

Hos QBE Insurance gør vi vores bedste for at yde professionel og effektiv service. Hvis vi ikke lever op til disse høje standarder, eller hvis vi laver en fejl, vil vi meget gerne have det at vide.

Hvis du ønsker at klage, bestræber vi os på at behandler din klage hurtigt. Når du klager til os, kan du forvente at:

  • vi sender dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage hurtigst muligt og senest tre arbejdsdage efter, vi har modtaget klagen.
  • din klage bliver undersøgt objektivt og alle sagens aspekter kommer med i overvejelserne. Vi indhenter yderligere informationer til at belyse sagen, hvis vi mener, der er behov for det. Hvis du har supplerende oplysninger med relevans for din klage, opfordrer vi dig til at sende dem til os.
  • vi sender vores endelig svar på din klage så hurtigt som muligt. Hvis behandlingen af din klage kræver omfattende undersøgelser, der betyder, at vi ikke kan svare inden
    1. 4 uger fra vi modtog din klage, skriver vi til dig og fortæller, hvordan undersøgelserne skrider frem.
    2. 8 uger, vil vi sende dig yderlige informationer om, hvordan sagen skrider frem og angive årsagerne til at afgørelsen trække ud. Vi vil oplyse dig om, hvornår vi forventer at være I stand til at give dig vores endelig svar. Hvis du er utilfreds med QBEs håndtering af din klage på dette tidspunkt, kan du eventuelt indbringe klagen for Ankenævnet for forsikring.

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere om forsikringsforhold, hvis deres forsikringsselskab har truffet en afgørelse, som de er uenige i. Ankenævnet behandler sager, hvor

  • klagen vedrører dine egne forsikringer. Du kan således ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens selskab.
  • klagen vedrører privatlivets forsikringsforhold. Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder uden for ankenævnets område. Dog behandles klager vedrørende motorkøretøjsforsikring, selvom der er tale om erhvervskøretøjer.
  • Du kan først klage til Ankenævnet, når du har klaget til selskabet over afgørelsen, og selskabet har fastholdt sin afgørelse eller undladt at besvare din klage.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer omkring behandlingen af din klage:

T: 33 45 03 00 (hverdage kl. 9-15)

E: info@dk.qbe.com


Kontakt Ankenævnet for Forsikring

T: 33 15 89 00 (hverdage kl. 9-15)

E: ankeforsikring@anke-forsikring.dk

W: www.ankeforsikring.dk

Eller skriv til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Box 360
1572 København V