Skip to main content

Miljøansvarsforsikring

Selv de mest omhyggeligt ledede virksomheder kan blive berørt af uforudsete indvirkninger på miljøet. Vi giver en dækning, der hjælper jer med at planlægge det uventede.

Vores miljøansvarsforsikring forsikrer dig mod risici, der opstår som følge af jeres hidtidige eller aktuelle drift, som I fortsat har juridisk ansvar for. Dækningen dækker krav om oprydning, personskader og tingskade som følge af forurening.

Øget vished

Nogle gange bliver skader, der er forårsaget af forurening, først synlige mange år efter hændelsen. I andre tilfælde kan skaden indtræffe meget pludseligt. Vi dækker forurenings- og miljøskader uanset hændelsestype og reducerer usikkerheden.

Foranderlig dækning

Vores policer er udformet til at blive tilpasset den foranderlige miljølovgivning, og da vi ved, at én løsning ikke passer alle, tilbyder vi en række valgmuligheder. Vi kan for eksempel sammensætte programmer, der styrer historisk ansvar i op til 10 år, såvel som et enkeltprojekts kontraktpolicer med mulighed for forlængede rapporteringsperioder.

Vi finder ud af det sammen

Vi mener, at det er vigtigt, at I er i kontakt med folk, som kan træffe afgørelser og få tingene fra hånden, så derfor vil I have nem adgang til vores team af erfarne underwritere. Fremfor at give jer en fast defineret og allerede udviklet forsikring vil vi arbejde tæt sammen med jer for at sammensætte en dækning, der er designet specielt til at opfylde jeres mål.

Fleksibilitet er nøglen

Noget, der adskiller os fra andre, er vores evne til at kombinere miljøansvarsdækningen med andre QBE-produkter som Erhvervs- og Produktansvar og Professionelt Ansvar

Dækning af erhvervslokaler
Dette kan være enten et driftsmæssigt eller historisk miljøansvar.

Driftspolicer dækker jeres erhvervslokaler mod miljøansvar som følge af oprensning, skade på biodiversitet og første- og tredjeparts personskade samt tingskade lige fra din polices startdato.

Historiske miljøansvarspolicer giver den samme dækning for ukendte, forudeksisterende forureningshændelser, der er forekommet før i tiden, men som du hæfter for. Denne dækning er i stigende grad blevet et almindeligt krav ved ejendomstransaktioner.

Entreprenørdækning
Entreprenørpolicer kræves ofte af den finansierende part bag større udviklingsprojekter. De forsikrer entreprenører og deres kunder mod ansvarspådragelse i forbindelse med forurening eller miljøskade forårsaget af aktiviteter på tredjeparts grund og omfatter oprensning af forurening, tredjeparts personskade og tingskade.

Bemærk: Pr. januar 2017 har vi kombineret disse individuelle policer til en, der gør det endnu nemmere at få alle dine miljøforsikringskrav med under en plan med valgfrie udvidelser af transportdækning og dermed forbundet forretningsafbrydelse såvel som forlængede rapporteringsperioder.

 

 

Din kontakt

Din kontakt

Lasse Jensen

Lasse Jensen

General Liability Portfolio Manager

Lasse.Jensen@qbe.com