Skip to main content

QBE Premiums4Good

Forsikringspræmier gør en ekstraordinær forskel for lokalsamfund rundt om i verden

Premiums4Good er et innovativt initiativ, der investerer forsikringspræmier for at gøre en håndgribelig forskel for lokalsamfund over hele kloden.

Gennem Premiums4Good investerer QBE en del af kundernes forsikringspræmier i investeringer, der har yderligere sociale eller miljømæssige fordele, uden ekstra omkostninger for vores kunder.

Disse investeringer omfatter velfærdsobligationer, sociale obligationer, grønne obligationer og infrastruktur, der understøtter en række projekter og programmer, som søger at skabe en positiv forandring.

Vores ambition for 2025 er at øge vores effektinvestering til 2 milliarder USD.

QBE har investeret i 103 værdipapirer som en del af Premiums4Good pr. november 2022, en stigning fra 85 værdipapirer i juni 2021.

Økonomisk værdi investeret i Premiums4Good pr. november 2022.

Om vores Premiums4Good tilgang til effektinvestering

Premiums4Good støtter vores tro på, at vi kan levere attraktive, risikojusterede afkast og forretningsværdi, samtidig med at vi søger at have en positiv social og miljømæssig indvirkning.

Vi har en konsekvent tilgang på globalt plan til effektinvestering for vores aktiviteter i Nordamerika, Asien, Europa, Australien og Stillehavsområdet.

En del af alle præmier overføres til Premiums4Good. For at hjælpe os med at udbygge Premiums4Good kan udvalgte kunder også vælge at bidrage mere med mulighed for at allokere 100 % af deres præmier til initiativet.

Det er vores ambition at øge vores allokering af effektinvestering til 2 milliarder USD inden 2025.

 

Om vores Premiums4Good investeringer

Fra initiativer inden for vedvarende energi og bæredygtig infrastruktur, til sociale tjenester og programmer, der støtter sårbare mennesker og lokalsamfund - Premiums4Good hjælper os, sammen med vores kunder og partnere, med at gøre en forskel.

Vores aktuelle Premiums4Good investeringsportefølje spænder over flere aktivklasser, geografiske områder og effektområder. Pr. 30. november 2022 havde vi 103 værdipapirer til en værdi af 1.585 milliarder USD.

Læs mere Premiums4Good | QBE Insurance Group