Skip to main content

Financial Institutions

Efter turbulensen iværksat af den økonomiske krise i 2008 er Danmarks finansservicesektor stadig underlagt stram lovgivningsmæssig kontrol. Andre udfordringer omfatter til stadighed lave renter, bekymringer om husholdningers stigende gæld og en potentiel boligboble for privatboliger.

Den største udfordring, som finansinstitutioner står over for, er de forstyrrende ændringer i, hvordan kunderne vælger at tilgå tjenester, og de sociale medier, mobilteknologi, långivning blandt ligemænd og blockchain udgør alle både udfordringer og muligheder. Efter allerede at have foretaget betragtelige investeringer i digitalisering, automatisering, digitale tegnebøger og mobile betalingssystemer er Danmarks finansinstitutioner dog godt placeret til at håndtere dette.

Hvorfor QBE?

QBE har støttet finansinstitutioner i mere end 35 år. Vi samarbejder med nogen af verdens førende banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere, aktiebørser og andre finansinstitutioner. Vi arbejder for eksempel sammen med to tredjedele af verdens 50 førende kapitalforvaltere, globalt systemisk vigtige banker (G-SIB'er) og globalt systemisk vigtige forsikringsselskaber (G-SII'er).

Da vi ved, at én løsning ikke passer til alle i den komplekse verden, hvor I driver virksomhed, arbejder vi sammen med jer og jeres mægler om at forstå jeres risici i enkeltheder og sammensætter skræddersyet dækning af jeres særlige omstændigheder. Vores underwritere er bemyndiget til at træffe beslutninger, hvilket er afgørende vigtigt for at finde frem til innovative løsninger.

Vi forstår, at det vigtigste element i en forsikringspolice er en hurtig og forstående behandling af skadesanmeldelser. Skadesanmeldelser omfattende finansinstitutioner er ofte meget komplekse og involverer flere parter, så klar og effektiv kommunikation er vigtig. Endvidere bestræber vi os på at behandle skadesanmeldelser omgående og på en fair måde, mens vi bistår jer med at beskytte jeres kundeforhold.

Vores underwriter- og skadesteam spænder over vores kerneområder – Vesteuropa, Storbritannien, Mellemøsten, Australien og Canada – og det gør det muligt for os at udnytte det lokale kendskab til fordel for vores kunder. Vi har også en fremragende global kapacitet. QBE er et af verdens førende forsikringsselskaber, og vi leverer globale løsninger til nogle af verdens største og mest diversificerede finansinstitutioner.

Relevante produkter

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Underwriter

Tfl.: +45 3345 0602

simon.hoejmark@dk.qbe.com