Skip to main content

Professionelt Ansvar

Vi giver dig mulighed til at udføre dine tjenester i sikker forvisning om, at vi støtter dig, hvis nogen rejser et krav mod dig.

Professionel ansvarsforsikring (PI) dækker liberale erhverv mod tabs- og retsomkostninger, hvis de leverer utilstrækkelig rådgivning, service eller design, der kan medføre, at en kunde taber penge.

Dybdegående erfaring

QBE har omfattende erfaring med at yde dækning af professionelt ansvar. Vi har samarbejdet med et bredt udvalg af virksomheder, lige fra små og mellemstore virksomheder til globale koncerner, og det har givet os reel indsigt i de praktiske krav til forskellige liberale erhverv og evnen til at skabe skræddersyet dækning for dem.

Sektorekspertise

Vi har udviklet særlig ekspertise ved at samarbejde med liberale erhverv inden for områder som byggeri, advokatbranchen, teknologi, medier, telekommunikation og ledelsesrådgivning.

Fleksible løsninger

Vores lydhøre og erfarne underwritere forstår de udfordringer, du står over for, og de udarbejder kreative løsninger til at dække dit behov. For eksempel tilbud om dækning af nyopståede risici som for eksempel cyberkriminalitet og datatyveri eller tilvejebringelse af skræddersyede formuleringer.

Multinational kapacitet

Vi nyder godt af, at QBE's globale netværk giver os mulighed for at forsikre risici over hele verden. Hvis I driver virksomhed flere steder i udlandet, kan vi udforme multinationale løsninger, der giver omfattende beskyttelse såvel som forvisning om, at alle juridiske og lovgivningsmæssige krav bliver opfyldt.