Skip to main content

Kriminalitetsforsikring

Bedrageri kan forårsage betragtelig skade på en virksomheds pengestrøm og lønsomhed såvel som dens omdømme og investortillid, så vi yder beskyttelse mod alle de forskellige nye risici for bedrageri.

Vores kriminalitetsforsikring beskytter virksomheder mod tyveri af penge, lager, varer, aktier, ejendom eller penge foretaget af medarbejdere eller tredjeparter. Den beskytter også mod tyveri af kundens penge eller ejendom, som du er ansvarlig for.

Dækning af foranderlige risici

Gerningsmændene bag økonomisk bedrageri udvikler til stadighed nye og ofte avancerede metoder til at ramme virksomheder som for eksempel, med såkaldt "social engineering", hvor bedragerne foregiver at være kunder eller ledende medarbejdere. Social engineering berører for indeværende et stort antal virksomheder og er en vigtig påmindelse om behovet for at være opmærksom på de nyeste former for bedrageri. Vi holder os informeret om de seneste bedrageriformer og deler opdateringer med kunder såvel, og vi samarbejder med jer om at nedsætte jeres sårbarhed over for disse risici.

Fleksible og hurtige løsninger

Hos QBE er vi kendt for vores problemløsende tilgang og vores vilje til at overveje usædvanlige risici. Vi er fleksible med den dækning, vi tilbyder, og vores underwritere har mandat til at træffe beslutninger, som gør det muligt for dem at levere hurtige og innovative løsninger.

Hjælp ved erhvervsfaglige skadesanmeldelser

Vores team af skadesbehandlere er vant til at se enhver form for bedrageri og skadesanmeldelser over hele verden. Hvis I udsættes for et tab, vil de tage affære med det samme for at behandle jeres skadesanmeldelse og hjælpe jer tilbage til normal virksomhedsdrift. I tilfælde af løbende bedrageri kan vi også hjælpe med en konsulent til at undersøge og bistå med forebyggelse af yderligere tab.

Ekspertise inden for finansielle områder

Vi tilbyder et sortiment af dækninger inden for Financial Lines, inklusiv. Bestyrelses- og Direktionsansvar og Kriminalitetsforsikring, samt forsikringer til Finansielle institutioner

 

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager – Financial Lines

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com