Skip to main content

Bestyrelses- og Direktionsansvar

Med lovgivere og andre interessenters stigende tilbøjelighed til at gøre enkeltpersoner ansvarlige, når tingene ikke går, som de skal, er det vigtigere nu end nogensinde før at have en omfattende bestyrelses- og direktionsansvarsdækning på plads.

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen dækker bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere mod økonomiske tab opstået i forbindelse med faktiske eller påståede ulovligheder. Den omfatter dækning af retsudgifter til forsvar, efterforskningsomkostninger og udleveringsomkostninger.

Stigende lovgivningsmæssig håndhævelse

Med en stigende tendens blandt lovgivere og interessenter til at gøre bestyrelsesmedlemmer og direktører personligt ansvarlige, når der opstår problemer, er deres personlige aktiver i fare. Og mens selskabets hæftelse er begrænset, er en direktørs hæftelse ubegrænset. Det er årsagen til, at bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring er så vigtig i dagens erhvervsliv, når det drejer sig om at tiltrække og fastholde nøglepersoner.

Forståelse af din virksomhed

Det er vigtigt for os at opbygge stærke relationer, og vi sætter altid tid af til at møde vores kunder for at drøfte centrale risikoområder. Vi føler, at det kun er ved at komme til at kende jeres virksomhed indefra, at vi bliver i stand til at opnå fuld forståelse af de involverede risikofaktorer såvel som at indsamle de informationer, vi skal bruge til assuranceprocessen.

Tilpasset jeres krav

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring er et styrkeområde for QBE, og vi tilbyder omfattende beskyttelse og betragtelig forsikringssum. Vores underwritere er erfarne og har fuld bemyndigelse til at træffe afgørelser, så de kan sammensætte skræddersyet dækning, der fungerer sammen med jeres virksomheds specifikke krav på en hurtig og effektiv måde. Vi kan også tilbyde supplerende dækninger som for eksempel separate beløbsgrænser for ansvarshæftelse for eksterne bestyrelsesmedlemmer, dækning af aktietilbud i løbet af policens løbetid og dækning af ægtefæller.

Ekspertstøtte ved skadesanmeldelse

Skadesanmeldelse i forbindelse med bestyrelses- og direktionsforsikring kan ske ud fra en lang række kilder. Vores erfarne team er vant til at håndtere mange forskellige skadesanmeldelser og har en pragmatisk og fleksibel tilgang til at få dem behandlet hurtigt og effektivt.

Supplerende dækning

Vi kan tilbyde bestyrelses- og direktionsdækning som en enkeltstående police eller sammensat med en række andre dækninger som Kriminalitetsforsikring, forsikringer for Finansielle Institutioner og Erhvervs- og Produktansvar

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager – Financial Lines

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@qbe.com